TALENT & INNOVATION FACTORY

Thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, khám phá và thu hút các tài năng để giải pháp thế giới

 

Công ty của bạn muốn giải quyết hiệu quả

Đề xuất các đổi mới sáng tạo và có cái nhìn mới hơn về hoạt động CSR hay những dự án bền vững với các chuyên gia trẻ đa lĩnh vực

 

 

Tại sao bạn nên tham gia vào chương trình Talent & Innovation Factory by Schoolab?

Đổi mới sáng tạo mở

Thoát ra khỏi vùng an toàn và am hiểu bằng cách làm việc tại các môi trường khác nhau để tìm ra những đổi mới sáng tạo mang tính đột phá

TƯ DUY THIẾT KẾ

Giải quyết vấn đề của bạn và tìm ra những ý tưởng sử dụng cho quá trình đổi mới sáng tạo dựa trên việc xác định nhu cầu người dùng, nhanh chóng tạo ra bản mẫu và kiên trì lặp lại

LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI

Cung cấp môi trường làm việc nhằm khuyến khích và ghi nhận những doanh nhân, sáng kiến cá nhân và nắm chắc rủi ro

Bạn đang có dự án để tăng tốc?

Hãy gửi ngay thông tin liên lạc của bạn nếu bạn muốn hiểu nhiều hơn từ chương trình và phương pháp của chúng tôi!