Kích thích đổi mới, Thúc đẩy sự đổi mới, bộc lộ và thu hút nhân tài.

Cung cấp một cái nhìn mới về các dự án của bạn với một đội ngũ chuyên gia trẻ đa ngành chuyên dụng!

                              Chương trình bắt đầu vào tháng 6 năm 2019                               

Hosted by

Tại sao nên tham gia chương trình Talent & Innovation Factory by Schoolab@INTEK?

OPEN INNOVATION

Thoát khỏi vùng an toàn và chuyên môn của bạn bằng cách làm việc trong một môi trường mới để khám phá những sự thay đổi đột phá đầy bất ngờ

DESIGN THINKING

Ứng dụng quy trình sáng tạo để giải quyết vấn đề và tìm phương hướng thông qua việc xác định nhu cầu của người dùng, tạo mẫu nhanh và lặp lại liên tục

INTRAPRENEURSHIP

Cung cấp một môi trường làm việc với sự khích lệ và khen thưởng tinh thần khởi nghiệp, các sáng kiến cá nhân và chấp nhận rủi ro

Bạn có một dự án cần tăng tốc?

Hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chương trình và phương pháp của chúng tôi